Politieke Ambitie

Mijn politiek CV...

 

Ik ben ruim 20 jaar actief lid van D66. En al meteen in 2003-4 heb ik bij Gerard Schouw via een korte stage kennis gemaakt met het werk in de Eerste Kamer. Sindsdien ben ik binnen D66 steeds vooral met de inhoud bezig geweest. In het landelijk bestuur als lid Kennis en Deskundigheid, binnen het project Klaar voor de Klim en als bestuurlijk (mede-) verantwoordelijke voor de permanente programmacommissie en de Van Mierlo Stichting. Tenslotte heb ik met Roelof van Netten en Annelies van Koningsveld Route66 gestart door de eerste lichting te recruteren. Het succes van Route66 in de jaren daarna is volledig op hun eigen conto te schrijven. En dat was ook precies de bedoeling en voor mij een levend bewijs van Vertrouw op de eigen kracht van mensen.

 

Daarna heb ik mijn bijdrage geleverd als redactie(raad) lid bij IDEE, als spreker bij de Van Mierlo Stichting en als (mede-)auteur van tal van publicaties, notities, programmateksten, moties en amendementen waar u op deze pagina's de resultaten van kunt terugvinden.

 

De belangrijkste bijdrage aan het inhoudelijke werk binnen D66 heb ik samen met Corina Hendriks, Arjen van Wittenloostuijn en Dennis Hesseling geleverd met Ordening op Orde waar inmiddels een tweede herziene druk van verschenen is en zelfs een Engelse vertaling Governing Governance. Daar ligt nu ook Van Opgelegde naar Oprechte Participatie bij.

 

Mijn bijdrage aan de hervormingsagenda van D66 vindt u tenslotte onder andere terug in het visiedocument bankensector van Wouter Koolmees en in de notitie nieuwe groei van Kees Verhoeven. Ik zal me blijven inzetten om die plannen in de komende jaren in effectief beleid en wetgeving te helpen omzetten.

 

Deze inzet liet zich prima combineren met mijn jonge gezin, drukke academische carrière en een periode van relatieve rust, bezinning en inhoudelijke verdieping die D66 doormaakte. 

 

Nu is de tijd rijp voor regeren. Ik denk ook dan een waardevolle bijdrage te kunnen blijven leveren vanuit mijn expertise als econoom. In de afgelopen jaren heb ik veel onderzoek gedaan op de gebieden van finance, sustainability en entrepreneurship (en vooral ook de combinatie en interactie) en dat zijn thema's die voor D66 en Nederland de komende jaren prominent op de voorgrond zullen staan.