Mr. Hans van Mierlo Stichting

 

 

De Mr. Hans van Mierlo Stichting is een onafhankelijke denktank die zorgt voor voeding en verdieping van het sociaal-liberale gedachtegoed van D66. Ze doet dit onder meer door het samenbrengen van expertise van binnen en buiten de partij, door het organiseren van debatten en door het uitbrengen van publicaties. De Van Mierlo Stichting wil met haar activiteiten bijdragen aan een breed politiek inzicht onder burgers en politici.

 

De Van Mierlo Stichting verricht zelf geen wetenschappelijk onderzoek, maar zorgt voor een verbinding tussen wetenschap en politiek. Daarbij fungeert ze als een kritisch maar constructief orgaan voor partij en maatschappij. De Stichting werkt vanuit een houding van inhoudelijke betrokkenheid en politieke distantie.

 

De Stichting Wetenschappelijk Bureau D66 werd opgericht in 1972. Van 2003 tot 2011 opereerde deze onder de naam Kenniscentrum D66. Vanaf het voorjaar 2011 is het de Mr. Hans van Mierlo Stichting. Het bestuur van de Van Mierlo Stichting bestaat uit: Joris Backer (voorzitter), Robert Strijk (penningmeester) en Ad van Vugt (algemeen lid).

 

Presentaties

 

 

Op deze pagina vindt u presentaties die ik in het kader van mijn Hans van Mierlo Stichting sprekerschap in het land heb gehouden over het gedachtegoed, de richtingwijzers en Ordening op Orde.

 

 

Gedachtegoed

 

 

Richtingwijzers

 

 

Ordening op Orde

Publicaties

 

  • Hendriks, C., D. Hesseling, M. Sanders en A. van Witteloostuijn (2014), Ordening op Orde, 2de herziene druk, Van Mierlo Stichting, Den Haag.

 

  • Adenfelt, M., M. Sanders en U. Stavlöt (2013), Mobilising Private Funds for the Transition to a Sustainable Economy. European Liberal Forum, Brussels.

 

  • Witteloostuijn, A. van, C. Hendriks, D. Hesseling en M. Sanders (2012), Governing Governance, European Liberal Forum, Brussels.

 

  • Witteloostuijn, A. van, C. Hendriks en M. Sanders (2011), De Ordening op Orde, Van Mierlo Stichting, Den Haag.